DORO GJAT (Friûl)

De Cjargne cun passion e cun stîl. Doro Gjat – pe anagrafe Luca Dorotea – al è
un dai personaçs di ponte de cussì clamade «gnove musiche furlane». Al met
dongje rap e pop cun caratar e cun personalitât e al dopre cun snait la lenghe
furlane, di bessole o adun cul inglês e cul talian. Cressût tai Carnicats, za di
un pôcs di agns al va dilunc ancje cuntun so percors tant che solist, che i siei
risultâts a son bogns e coerents cun chê esperience.