Eneritz FURYAK + MICHELA FRANCESCHINA

Vinars ai 15 di Novembar 21:00

Tendon riscjaldât alì de sagre, Romans dal Lusinç

Il stîl inconfondibil de cjantautore Eneritz Furyak si môf a scjavaç jenfri pop e punk e il sunôr dûr e inmagant de lenghe basche al vuluce lis sôs melodiis vocâls cussì carateristichis.
Michela Franceschina e je une zovine autore de Basse furlane cuntune sonoritât vocâl straordenarie e une preparazion musicâl salde. Compagnade di trê musiciscj di gale e presente il so prin disc, gnûf di pache, “Burattini erranti”.