Gruff Rhys

Dulà: Sala Centrâl

Cuant: 02/12

Gruff Rhys al è un dai plui innomenâts artiscj contemporanis dal Gales tant che cjantant, autôr, musicist, produtôr e regjist di documentaris.
Di passe trente agns al è un dai protagoniscj de sene musicâl galese, cun diviersis bands e ancje cun siei progjets tant che solist.
La sô innomine e je leade soredut ae ativitât, tra la fin dal Nûfcent e i prins agns dal Doimil, cul grup dai Super Furry Animals, che doi agns indaûr al è stât tornât a meti adun.
Tai ultins cuindis agns si à dividût tra la musiche – di bessôl, cul supergrup dai Neon Neon, cu la sô band principâl e cuntune schirie di colaborazions cun altris artiscj – e la produzion audiovisive, cu la realizazion dai cines Separado (2010) e American Interior (2014).
Dal prin tacâ cu la band dai Ffa Coffi Pawb fintremai al dì di vuê, la lenghe galese e à vût simpri une grande impuartance tal so lavôr.